Dagbesteding

 

O'Livia;  Werk- en Dagbesteding met een Woonwinkel

O'Livia begeleidt (jong) volwassenen met een (verstandelijke) beperking, die op zoek zijn naar ondersteuning bij activiteiten, werk- en dagbesteding.

Binnen het open karakter van de winkel met eigen atelier kunnen cliënten op hun eigen niveau deelnemen aan het arbeidsproces door middel van creatieve werkvormen. Elke cliënt draagt een eigen steentje bij aan het maken van producten voor de verkoop in de winkel. Activiteiten en werkzaamheden zijn gericht op zelfredzaamheid ( Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) en het ontwikkelen en onderhouden van talenten. Dit alles zonder druk van prestatie en tijd, met als uitgangspunten de persoonlijke interesses en mogelijkheden van de cliënt. Werken met plezier op een plek, waar je mag zijn wie je bent.

O'Livia kiest bewust voor een kleinschalige vorm en biedt daarom plaats aan maximaal 2 tot 4 cliënten per dag, voor enkele dagen per week. Door deze kleinschaligheid kunnen wij onze cliënten de juiste ondersteuning en persoonlijke aandacht bieden.
De werk- en dagbesteding is in eerste instantie geopend van woensdag t/m vrijdags van +/-  9.00 - 16.00 uur. In overleg kan er altijd gekeken worden naar begeleiding op maandag en dinsdag. Gezamenlijke lunch is tussen 12.00 en 13.00 uur.

O'Livia stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar zorg en werkt sinds eind 2015 met het HKZ- systeem (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Om de kwaliteit van haar zorg structureel te verbeteren hebben ze ervoor gekozen om de winkel niet meer op reguliere winkeldagen open te stellen voor klanten. De winkel is alleen nog geopend voor een week per kwartaal, uitgebreid met een tearoom. De webwinkel is wel altijd bereikbaar. 

Daarnaast zijn ze bezig met het ontwikkelen van speciale (werk)excursies bij bedrijven en openbare gelegenheden. Zo kan het zijn dat ze koffie schenken in het Multifunctionele Centrum, afhankelijk van de mogelijkheden en interesses van de cliënt....

Activiteiten;

Textiele werkvormen, o.a naaien, haken, knopen en stof verwerken
Knutselen, o,a knippen, plakken, stempelen en schilderen
Houtbewerking, o.a zagen, schuren, timmeren en verven
Huishoudelijke taken, o.a schoonmaken, koffie- en theetijd en lunch verzorgen, nu ook high-teas voorbereiden en maaltijden bereiden
Winkeltaken, o.a kassa bedienen, klanten helpen, cadeaus inpakken, uitpakken en prijzen van artikelen, etaleren

Kortom; een unieke en leuke werkplek met genoeg uitdaging!

Visie;

Ieder mens is uniek en heeft recht op een volwaardig bestaan en deelname aan de maatschappij. Dit komt mede voort uit onze christelijke achtergrond. Kleinschalige zorg met passie voor de mensen, waar de cliënt met zijn/ haar mogelijkheden centraal staat.

Plan;

Goede kwalitieve zorg leveren aan een groeiende clientèle binnen O'Livia;                                                                                            - Vaardigheden als begeleiding vergroten door studies te volgen.                                                                                                             - Optimaliseren en verbeteren van het HKZ-systeem.                                                                                                                                - Opzetten van een vernieuwde (web)winkel met tearoom.                                                                                                                      - Vergroten van verscheidenheid aan activiteiten                                                                                                                                     - Promotie voor werk- en Dagbesteding O'Livia

Bovenal een fijne werkplek creëren voor cliënten.

 

Financiering

Wij hanteren voor de dagbesteding de tarieven voor ondersteunende of activerende begeleiding, welke vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) gefinancierd kunnen worden. Met de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is er een Samenwerkingsovereenkomst voor WMO getekend en kan O'Livia vanuit hun  Zorg In Natura (ZIN) leveren.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid uit eigen middelen de begeleiding in te kopen. Dit zou ook voor een tijdelijke periode kunnen zijn.
 

Vervoer

O'Livia beschikt over haar eigen vervoersmogelijkheid.
We kunnen in overleg gaan bekijken wat de beste vervoersmogelijkheid is voor de cliënt.
In Hurdegaryp zijn er 2 bushaltes (Bennema state en Hotel va der Valk) die dichtbij gelegen zijn.
Er is een treinstation op enkele honderden meters van O'Livia.
 

Interesse?

Heb je interesse voor werk- en dagbesteding bij O'Livia?
Neem gerust contact met ons op voor een afspraak. Wij nemen graag de tijd voor een gesprek en een rondleiding.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om vrijblijvend een aantal uren mee te draaien.
 
Er is de mogelijkheid om stage te lopen vanuit het VSO Talryk te Drachten en VSO De Wingerd te Damwâld. Hiervoor kun je contact opnemen met de desbetreffende stagebegeleiders  van school.